POSKYTOVANÉ SLUŽBY A CENÍK

Nejšťastnější lidé na světě jsou ti dávající,
nikoli ti dostávající...

                                                                                     Dr. Krpoun

JAKÉ SLUŽBY                               PRO KOHO

 • psychologické poradenství
 • psychoterapie
 • komplexní psychologická diagnostika osobnosti a dílčích psychických funkcí
 • individuální terapie
 • partnerská (manželská) terapie
 • hlubinná relaxace a imaginace
 • hypnoterapie
 • autogenní trénink
 • mentální koučink
 • profesní rozvoj (podpora změn v pracovní oblasti)
 • mentální koučink sportovců
 • nácvik komunikace a komunikační strategie
 • psychosomatické problémy
 • redukce nadváhy
 • odvykání kouření
 • supervize
 • odborné přednášky a semináře
 • jednotlivci (dospělí, mladiství a děti), dvojice (partneři nebo manželé), rodiny s dětmi 
 • lidé s jakýmikoli osobními, vztahovými, pracovními nebo rodinnými problémy
 • jedinci se zájmem o sebepoznání a seberozvoj
 • jedinci se zájmem změnit vlastní život nebo změnit profesi
 • aktivní sportovci, lidé s výkonově orientovanou profesí (sportovní, manažerskou atd.)
 • lidé s anamnézou psychických (duševních) nebo tělesných (somatických) problémů a onemocnění
 • lidé s nadváhou a se závislostmi
 • supervize psychologům, terapeutům, zdravotním sestrám, koučům a lékařům
 • odborné přednášky pro poradenské pracovníky, zdravotníky, pedagogy a pro širokou veřejnost

 CENÍK

S lidmi v tíživé ekonomické situaci, nebo s lidmi dlouhodobě žijícími na hranici chudoby, ze srdce a rád domluvím(e) individuální postup při hrazení nákladů spojených s terapií... Dr.Krpoun


I. Terapeutické a poradenské služby ...

... cena a čas

individuální sezení

700 Kč / 50 minut

párové (manželské, partnerské) sezení

700 Kč / 50 minut

rodinné sezení

700 Kč / 50 minut


II. Ostatní odborné služby ...

 

... cena a čas

Psychologická diagnostika dílčích psychických funkcí         (např. IQ, paměť, emoční kvocient, pozornost, typologie osobnosti, emoční stabilita-labilita, atd.)

700 Kč / 50 minut

Komplexní psychologická diagnostika osobnostního profilu

700 Kč / 50 minut + náklady spojené s analýzou a interpretací testových metod

Vypracování odborné zprávy z psychologické diagnostiky nebo psychologického vyšetření

od 500 Kč dle rozsahu

Vypracování odborného posudku nebo psychologické zprávy pro účely soudního řízení

od 500 Kč dle rozsahu

Vypracování jiných odborných zpráv bez předchozí psychologické diagnostiky nebo psychologického vyšetření

od 500 Kč dle rozsahu

Mentální a rozvojový trénink sportovců

1000 Kč / 50 minut

Mentální a rozvojový trénink manažerů

1000 Kč / 50 minut

Supervize individuální

800 Kč / 50 minut

Supervize skupinová

1200Kč / 50 minut

Mentální koučink

800 Kč / 50 minut

Odborné přednášky a semináře

cena dle délky trvání a účelu

           

   Č A S . . . . .

Vážím si Vašeho času jako daru, který věnujete sobě i mně, abychom dosáhli Vašich osobnostních změn. Mohu-li Vás požádat, važte si stejně tak času mého.

Nepřijdete-li na sezení, na které jsme Vás na základě vzájemné domluvy a důvěry objednali, platí pravidlo proplacení sezení v plné výši.

Samozřejmě jsou výjimky: potvrzení obvodního lékaře o tom, že jste nemocní. Výjimku tvoří také to, omluvíte-li se nejpozději 48 hodin před plánovaným sezením.

Na rozdíl od zdraví, které lze pomocí operace, farmakologicky nebo psychoterapeuticky obnovit nebo navrátit, čas obnovitelný není. Neřekl bych, že je cennější než zdraví, láska nebo moudrost.

Ale je minimálně stejně tak cenný. 

Nemám smlouvu s pojišťovnami, což má spoustu výhod: neukládám o pacientech a klientech záznamy, nejsem povinen kdekoli a komukoli vykazovat proč a s kým uskutečňuji sezení, přizpůsobuji se klientům, a především PRACUJI PRO KLIENTY, NIKOLI PRO NADŘÍZENÉHO NEBO PRO POJIŠŤOVNU.

Když se rozhodnete navštívit státního psychoterapeuta, který má smlouvu s pojišťovnami, sezení, na které se z vlastní lehkomyslnosti nedostavíte, se mu může proplatit. Ale také Vás už nejspíš nikdy neobjedná, protože má prostě jiné priority. Ne klienta, ale nadřízeného a pojišťovnu. Tak to ve státní sféře je.

Na rozdíl od soukromé ordinace, kde je (naštěstí) praxe zcela odlišná.

Děkuji za vzájemnou důvěru a respekt. Díky nim společně budujeme to, na čem v životě záleží. Vám i mně...