LIDSKÁ MEDICÍNA

12.11.2018

Popřát dobrý den, usmát se, pak potřást rukou. Nabídnout čaj anebo kávu, vyslechnout a poradit. Pak ještě jednou vyslechnout a loučit se v naději. Jestli se domníváte, že takhle probíhá návštěva u běžného doktora, mýlíte se. Takhle vypadá lidská medicína.


Lidská medicína je laskavý přístup k člověku v psychoterapii. Lidská medicína je setkání dvou lidí, z nichž jeden přináší trápení (nemoc, trauma, depresi) a časem si s sebou odnese kus toho druhého. Totiž zdraví, určitou moudrost a naději.

Lidská medicína není stav, kdy se jeden povyšuje nad druhého. Ani situace, kdy se před očima pacienta mává razítkem a ten se odešle do lékárny. Jestli jste vnímaví, pak hledáte cestu od klasické medicíny ven. Jestli jste vnímaví, může vás obejmout laskavost lidské medicíny.

Lidská medicína se liší od té klasické a možná i od té alternativní. Klasickou známe všichni: čekání v čekárně, příchod sestry, doktor za stolem, pět až deset minut vyšetření, a nakonec zpráva s razítkem. Samozřejmě, že ne vždy jde o špatný zážitek. Spousta samotných lékařů není s klasickým přístupem spokojena, i když jsou jeho součástí. Sami žijí v tom, že nic nezmůžou, a proto sami nic nemění. Stejně tak si na klasický přístup zvykla spousta pacientů.

Lidská medicína přináší nejen příjemnou atmosféru setkání člověka s člověkem. V první řadě léčí. Využívá podpůrných a neinvazivních prostředků, které vychází z psychologického působení na mysl. Léčba se zde neodehrává pod skalpelem nebo pod medikací. Probíhá tak, že jsou postupně zvědomovány dříve nevědomé zázračné síly. Síly, jež dosud byly skryty v nitru jednotlivce. Zároveň jsou zvědomovány negativní vzorce emocí a myšlenek. Člověk tak časem čím dál moudřeji přistupuje k sobě samému i ke druhým. Prožívá méně beznaděje a více sebelásky. Také prožívá více opravdové radosti a méně se zaobírá tím, co ho dříve trápilo.

Na bázi lidské medicíny se v člověku probouzejí a projevují takové vlastnosti a charakterové rysy, kterými se časem léčí on sám. Léčí se tím, že přemýšlí a jedná tak, aby byl šťastný. Tak, že každým dnem uskutečňuje vše, k čemu má předpoklady a v čem se cítí nenuceně, přirozeně a naplněně.

Kdo podstoupí terapii pod vedením zkušeného a empatického psychologa, je šťastnější a méně se trápí. Podstoupit ji může opravdu každý. Každý člověk se dokáže vyléčit. A každý může najít cestu ke způsobu, jak to dokázat. Díky lidské medicíně, díky té správné psychoterapii.