ODLIŠNÉ PROFESNÍ ZÁSADY ...

18.12.2017

Někteří lidé tvrdí, že privátní (soukromá) práce doktorů je zbytečná a nikdy by ji nevyužili. Obzvláště, když jim stát strhává každý měsíc ze mzdy zdravotní pojištění. "Vše bych měl mít zdarma", říkají si.

Oproti tomu jiní lidé na privátní péči nedají dopustit. Obzvláště po tom, kdy zakusili zkušenost s péčí ve státních zdravotních zařízeních a vedle toho současně zažili přístup v soukromých ambulancích. Ihned se jim změní náhled..

...Ten rozdíl je obrovský!

Každý, kdo se ocitne v mé ordinaci, se stává soukromým klientem. Člověkem, s kterým se vzájemně respektujeme a věříme si. Slova jako důvěra a respekt zde nejsou prázdnými frázemi jako před politickými volbami. Každé z nich má obrovskou váhu, kterou nelze přesně vysvětlit. Je třeba ji zažít.

Pamatujme, že klient v soukromé ordinaci není kvůli vykázání záznamu pro lékařovu pojišťovnu jako je tomu ve státní ambulanci. Není tu ani pro jeho nadřízeného, primáře, vedoucího lékaře nebo ředitele nemocnice, který mu určuje odměny a který stanovuje plány směn. 

MÍT SOUKROMOU ORDINACI ZNAMENÁ BÝT TU POUZE PRO KLIENTA. PRO NIKOHO DALŠÍHO.

...

MÁM ODLIŠNÉ, SVÉ VLASTNÍ PROFESNÍ ZÁSADY, DO KTERÝCH NEMŮŽE MLUVIT POJIŠŤOVNA, NADŘÍZENÝ, STÁT, ŘEDITEL NEMOCNICE NEBO KDOKOLI JINÝ. AŽ NA JEDNU VÝJIMKU - MŮJ KLIENT... JEMU NASLOUCHÁM VŽDY. ZE SRDCE A RÁD...

...

Každý člověk je pro mě jedinečný a neopakovatelný se svými silnými i slabými stránkami..

Jsem pro nejkratší možnou čekací dobu: vždy pouze dny, nikdy měsíce či týdny..

Nejsem vázán smlouvami s pojišťovnou, tudíž nemám povinnost vést a ukládat záznamy..

Veškerá má pomoc je anonymní a důvěrná..

Nevyžaduji předchozí doporučení jiného lékaře..

S lidmi komunikuji vstřícně, přirozeně a upřímně..

Věřím, že odbornost je výsledkem souhry vědeckých poznatků, vnitřní intuice a moudrosti..

Můj klient, můj partner: každý si zaslouží osobní přístup, odbornou pomoc a empatii..