KDYŽ SE ŘEKNE PSYCHOSOMATIKA

15.04.2017

Do dveří ordinace vchází žena s popraskanou pokožkou. V rukou nese odborné lékařské zprávy plné latinských slov a diagnóz. "Téměř tři roky bolestí a stále nic." říká s hněvem v očích a pokračuje "Nemyslím si, že jsem na hlavu. Posílá mě můj praktický doktor, protože si se mnou už neví rady. Neví, kam by mě zase poslal."

..........................................................................................................................................................................................

Když se řekne slovo psychosomatika, většina z nás neví, co může představit. Někoho napadne nějaká souvislost tělesného a psychického, něco jakože stres může být tak silný, až nás může dovést k nějaké nemoci. V podstatě má pravdu, ale poloviční.

Psychosomatické problémy zahrnují čím dál více těch zdravotních obtíží, které by ještě před pár lety nikdo za psychosomatické nepokládal. Dokonce i problémy jako jsou fraktury končetin zaviněné nepozorností, neopatrností nebo roztržitostí, mohou znamenat psychosomatický problém. Vedl-li stres ke zranění, kterému by šlo předejít správnou duševní hygienou (psychohygienou), máme před sebou psychosomatického pacienta. Taková definice je velmi široká a shodneme se, že nelze vždy říct, zda člověka se zlomeninou pošleme na terapii.

Užší vymezení psychosomatiky nám říká, že několikaměsíční, několikaleté, ale někdy také několikatýdenní psychické problémy, které jsou ponechány bez hledání pomoci, se dříve nebo později zrcadlí v našem těle. A slovo TĚLO znamená mnohé: chronickou únavu, nespavost, snížení protilátek, změna pleti, kašel, pocity bolesti v končetinách nebo střevní problémy.

Věda je neúprosná a říká jednoznačně, že všechny tyto zdravotní komplikace jsou čím dál více následkem způsobu našeho života... způsobu, jakým si žijeme v partnerství, v rodině, ve škole, v práci a ve volném čase. Podobně jako pacientka zmíněná v úvodu. Na druhém sezení jsem se dozvěděl, že jí opovrhuje její vlastní muž. Že v důsledku toho nepřijímá samu sebe....

Tohle dokážou špatné mezilidské vztahy a lidská psychika.

Nečekejte, řešte své problémy. Hledejte pomoc u blízkých, u odborníků a u sebe samotných. Tam je hledání nejvíce na místě.

Dr. Krpoun