UPŘÍMNÝ ÚSMĚV

03.07.2018

Usměvavější lidé mají snadnější život než ostatní. Říkají to výzkumy. Častost a upřímnost úsměvu doopravdy můžeme měřit vědeckými metodami. Proto dnes víme, že úsměv není jen důsledek něčeho hezkého. Díky němu může to hezké teprve přijít.


Jsou různé druhy úsměvu. Známe falešný, známe bláznivý a hlasitý, zářivý či opovržlivý, decentní nebo křivý. Úsměvů je tolik, jako je povah lidí. Proto lze úsměv člověka vnímat i jako zrcadlo do jeho duše. Do jeho vlastní a jedinečné povahy.

K tomu všemu známe také úsměv upřímný. Ten je pouze jeden. Nezáleží, jak ho kdo pojmenuje. Dobrý psycholog ho pozná a díky němu i část lidské povahy. Když se upřímně usmějeme, nejmenší svaly kolem úst a očí se spojí v jedinečnou sestavu, která se navenek projeví hezkým, srdečným a hřejivým smíchem. Ten smích může být tichý nebo hlasitý, na tom nesejde. Na čem sejde je jeho vliv na svého nositele.

Lidé s co nejupřímnějšími úsměvy mají ve svém životě nejméně zdravotních problémů a nemocí. Častěji zažívají opravdovou partnerskou lásku a mají více opravdových (tím myslím důvěrných a bezelstných) přátel. Dokonce slýchají více laskavých slov. Na poště nebo třeba i v bance jsou k nim pracovníci vstřícnější.

Lidé s co nejupřímnějším úsměvem dostávají také větší půjčky. Zní to zvláštně, ale je to tak. Upřímnost totiž působí spolehlivěji. Týká se to nejen půjček od přátel, ale dokonce i od bank (je to opravdu ověřeno vědecky).

Lidé s upřímným úsměvem jsou velkým darem pro své blízké. Proč? Upřímný úsměv je totiž nakažlivý. Člověk s upřímným úsměvem nám všem přiroste daleko více k srdci a naše ochota i chuť trávit s ním čas je několikanásobně větší.

Upřímný úsměv se nedědí. Dokonce nejde ani o techniku, které je třeba se pod vedením nějakého mistra učit. Upřímně smát se můžeme všichni. Ale má to tři podmínky. Zaprvé, buďme k druhým laskaví. Zadruhé, buďme k sobě samotným laskaví a upřímní (nelžeme sami sobě). Zatřetí, zvykněme si na to, že o nás budou sousedi říkat, že jsme tak trochu zvláštní.

Zní to jednoduše, že? Zkuste to a vytrvejte.


Držím Vám palce.

Dr. Krpoun