VZTAH MEZI MUŽEM A ŽENOU

03.09.2018

Vztah mezi mužem a ženou je tématem milionů článků, tisíce knih a stovek filmů. Mohlo by se proto zdát, že je tématem vyčerpaným a ohraným. Přesto Vás vyvedu z omylu. Přesto vám mohu sdělit jednu cennou informaci, jak dbát hezkého vztahu, aniž byste museli otevřít rádoby moudrou knihu.

U knih a filmů bohužel platí, že kvantita značně převyšuje kvalitu. V těch vysokých číslech je jen málo z toho, co vás může ve vztahu skutečně potkat. A ještě méně toho, co vám může pomoci. Ptáte se, jak "naložit" se vztahem? Rád odpovím.

Ve vztazích si hlídejte poměr mezi kladnými a zápornými větami vyřčenými svému protějšku. Nezáleží, zda mluvíte o něčem neutrálním (počasí) nebo přímo o partnerově povaze (zda je hodný nebo zlý). Důležité je, zda (a v jaké míře) převažují kladné či záporné věty vyřčené z vašich úst.

Pro nadprůměrně spokojený vztah platí, že to kladné má pětinásobně převyšovat záporné. Je-li poměr nižší, vztah může být stále spokojený, ale nikoli nadprůměrně. Je-li to přesně naopak (negativní je častější než pozitivní), vztah chřadne. Chybí mu pochopení, soucit a tolerance. Po nějaké době se rozpadá. Někdy doslova, jindy pouze v srdcích partnerů, kteří se bojí opustit jeden druhého.

Samozřejmě jsou zde zásadní tři věci. Zaprvé je důležitá autenticita. Mluvit o věcech kladně, a smýšlet o nich záporně, není autentické. Je to umělé. Jestli jste se opakovaně přistihli, že máte zažito mluvit a smýšlet spíš negativně, je třeba změnit zažité (zlo)zvyky. Ty, co nejspíše dělali i vaši rodiče.

Za druhé je třeba odlišovat partnerství, kde jsou oba negativní povahy. Tím, jak muž i žena záporně mluví a smýšlejí, si vlastně vzájemně notují. Ve střední Evropě je takových mnoho a je to dáno historií zemí.

Za třetí je evidentní, že mezi námi doslova přežívají partnerství překypující skrytou nenávistí a hlubokou negativitou. Jsou to dusné vztahy, ale přesto se ani nerozcházejí, a ani nerozvádějí. Proč? Protože se bojí, co by následovalo. Bojí se být sami, stejně jako se bojí, že si najdou někoho ještě horšího. Také ale kalkulují. Kvůli dětem, kvůli majetku a kvůli bydlení. Nechtějí se o to vše soudit. A nechtějí měnit věci, které jsou zažité.

Na jedno je ale třeba pamatovat: kdo setrvává v takovém vztahu, zkracuje si roky dožití. Také má slabší obranyschopnost a častěji trpí virózami a záněty. Taková jsou prostá fakta. Faktem je, že citový život je propleten s tělem víc, než jsme si dosud mysleli.