O MNĚ

"Navzdory jakémukoli vědeckému přístroji a jakémukoli lékařskému receptu, ty největší zázračné síly jsou skryty v lidském nitru."
Dr. Krpoun

ZDENĚK KRPOUN

psycholog & psychoterapeut

Absolvent psychologie na Masarykově univerzitě. Působil na dlouhodobé studijní a pracovní stáži na Fakultě psychologie ve Vídni (Vídeňská univerzita). Pracoval na Psychiatrické klinice v Brně a na Ústavu psychosomatiky brněnské lékařské fakulty. Aby získal co nejširší rozhled, působil také v dětské poradně v Pelhřimově a dlouhodobě pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník ve Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích (EEG laboratoř při Psychiatrické klinice).

Nyní přednáší na Masarykově univerzitě (budoucím psychologům, lékařům a studentům managementu). Je členem České společnosti pro klinickou neurofyziologii při České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Od roku 2012 pravidelně přednáší na mezinárodních kongresech a konferencích. Je konzultantem diplomových prací studentů psychologie. Publikuje o psychologických tématech ve vědeckých časopisech a v běžném denním tisku.

Naslouchá dospělým, mladým lidem i těm nejmenším. A následně mění jejich mysl, tělo a emoce. Změna je vlastně ten hlavní důvod, proč ho lidé navštěvují. Má velké dlaně a silné paže, které unesou tíhu lidských problémů. Zároveň umí být jemný a srdečný, empatický a laskavý.

Jeho srdeční záležitostí je služba dětem, rodičům a pedagogům ve školství. Prostřednictvím ochoty a podpory Města Třebíče působí na školách jako psycholog a poradce. Díky tomu je v každodenním kontaktu s reálnými problémy v oblasti výchovy a vzdělávání.

Je držitelem prestižního vědeckého doktorátu a v současnosti připravuje aspiranturu na další doktorský titul. Absolvoval mnoho kurzů a seminářů akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Miluje momenty, kdy se lidé mění. Když se léčí a rozvíjejí svoji osobnost. Momenty, kdy se jim proměňuje život a jsou šťastnější.                                  Proto miluje profesi terapeuta.

PROFESNÍ ZÁSADY, KTERÉ ZASTÁVÁM

Každý člověk je pro mě jedinečný a neopakovatelný se svými silnými i slabými stránkami..

Jsem pro nejkratší možnou čekací dobu: vždy pouze dny, nikdy měsíce či týdny..

Nejsem vázán smlouvami s pojišťovnou, tudíž nemám povinnost vést a ukládat záznamy..

Veškerá má pomoc je anonymní a důvěrná..

Nevyžaduji předchozí doporučení jiného lékaře..

S lidmi komunikuji vstřícně, přirozeně a upřímně..

Věřím, že odbornost je výsledkem souhry vědeckých poznatků, vnitřní intuice a moudrosti..

Každý člověk je pro mě daleko více klientem než pacientem..

Můj klient je můj partner: každý si zaslouží osobní přístup, odbornou pomoc a empatii..